Talaan ng mga disiplinang pang-akademiya

Ito ang listahan ng mga disiplinang akademiko (at mga larangang pang-akademiya). Isang sangay ng kaalaman ang pang-akademiyang disiplina na pormal na itinuturo sa pamantasan o sa mga ibang katulad na pamamaraan. Sa pagkaganap, kadalasang binibigyan ng kahulugan at kinikilala ang mga disiplina sa pamamagitan ng mga diyaryong akademiko na kung saan ipinalimbag ang saliksik, at ang mga natutong lipunan na kung saan kasali ang kanilang mga nagsasanay.

Kadalasang may mga ilang mga disiplina na nasa ilalim ng bawat disiplina at kadalasang parehong depende sa maingat na hatol at pagiging malabo ang pagtutukoy.

Ipinapakita ng isang "*" ang isang larangan na pinagtataluhan pa ang pang-akademiyang katayuan.

Likas na aghamBaguhin

AstronomiyaBaguhin

BiyolohiyaBaguhin

KimikaBaguhin

PisikaBaguhin

Agham pang-planetaBaguhin

Matematika at Agham pangkompyuterBaguhin

MatematikaBaguhin

Agham pangkompyuterBaguhin

Agham panlipunanBaguhin

AntropolohiyaBaguhin

PakikipagtalastasanBaguhin

EkonomiyaBaguhin

EtnomusikolohiyaBaguhin

AlamatBaguhin

HeograpiyaBaguhin

LingguwistikaBaguhin

Agham pampolitikaBaguhin

SikolohiyaBaguhin

SemiotikaBaguhin

SosyolohiyaBaguhin

Humanidades at SiningBaguhin

Araling etniko (kadalasang tinatawag na Araling kultural)Baguhin

SiningBaguhin

Malikhaing pagsusulatBaguhin

SayawBaguhin

Panitikang InglesBaguhin

tingnan din Panitikan

Araling pelikula at Kritisismo sa pelikulaBaguhin

KasaysayanBaguhin

LingguwistikaBaguhin

tignan sa ilalim ng mga Agham Pampolitika

Panitikan at Araling kulturalBaguhin

Panitikan ng mga Wika o Kultura

Mga pamamaraan at paksa

MusikaBaguhin

PilosopiyaBaguhin

Araling relihiyonBaguhin

Araling pangkababaihan at Araling pangkasarianBaguhin

Mga Propesyon / Mga nilapat na aghamBaguhin

Arkitektura at Pangkapaligirang balangkasBaguhin

NegosyoBaguhin

EdukasyonBaguhin

InhinyeriyaBaguhin

ErgonomiyaBaguhin

AgrikulturaBaguhin

Agham pangkagubatanBaguhin

Pamilya at agham pangkonsumoBaguhin

Pamamahayag at mga komunikasyong pangmasaBaguhin

BatasBaguhin

Aklatan at agham pang-impormasyonBaguhin

Agham pangkalusuganBaguhin

Agham pangmilitarBaguhin

Kapakanang pampubliko at Serbisyong pangkomunidadBaguhin

Tingnan dinBaguhin