Listahan ng mga larangan

Listahan

Ito ang listahan ng mga larangan o akademikong disiplina. Ang larangan ay ang bahagi ng kaalaman na itinuturo at sinasaliksik sa mga kolehiyo at pamantasan. Binibigyang-kahulugan ang mga larangan ng mga akademikong dyornal, kung saan inilalathala madalas ang mga pananaliksik, at sa lipunang may-alam at kagawarang pang-akademiko o faculty sa loob ng mga kolehiyo at pamantasan. Hinahati ang mga larangan sa dalawa: araling pantao (wika, sining, at araling pangkultura) at larangang pang-agham (pisika, kimika, biyolohiya); itinuturing minsan ang agham panlipunan bilang isa pang kategorya nito.

Mga iba't ibang larangan.

Maraming larangan ang ganap na may saklaw (hal. biolohiya, pisika), samantalang may iilan na suportado at ginagamit lang ng iilang pamantasan, maaaring dahil sa pagiging bago ng naturang larangan o baka dahil sa hirap o malabo ang saklaw nito. Bukod rito, maaaring magkaroon ng mga larang o subdisiplina ang mga larangan, lalo na yung mga malalawak ang saklaw, tulad ng sining at panitikan.

Likas na agham baguhin

Astronomiya baguhin

Biyolohiya baguhin

Kimika baguhin

Pisika baguhin

Agham pang-planeta baguhin

Matematika at Agham pangkompyuter baguhin

Matematika baguhin

Agham pangkompyuter baguhin

Agham panlipunan baguhin

Antropolohiya baguhin

Pakikipagtalastasan baguhin

Ekonomiya baguhin

Etnomusikolohiya baguhin

Alamat baguhin

Heograpiya baguhin

Lingguwistika baguhin

Agham pampolitika baguhin

Sikolohiya baguhin

Semiotika baguhin

Sosyolohiya baguhin

Humanidades at Sining baguhin

Araling etniko (kadalasang tinatawag na Araling kultural) baguhin

Sining baguhin

Malikhaing pagsusulat baguhin

Sayaw baguhin

Panitikang Ingles baguhin

tingnan din Panitikan

Araling pelikula at Kritisismo sa pelikula baguhin

Kasaysayan baguhin

Lingguwistika baguhin

tignan sa ilalim ng mga Agham Pampolitika

Panitikan at Araling kultural baguhin

Panitikan ng mga Wika o Kultura

Mga pamamaraan at paksa

Musika baguhin

Pilosopiya baguhin

Araling relihiyon baguhin

Araling pangkababaihan at Araling pangkasarian baguhin

Mga Propesyon / Mga nilapat na agham baguhin

Arkitektura at Pangkapaligirang balangkas baguhin

Negosyo baguhin

Edukasyon baguhin

Inhinyeriya baguhin

Ergonomiya baguhin

Agrikultura baguhin

Agham pangkagubatan baguhin

Pamilya at agham pangkonsumo baguhin

Pamamahayag at mga komunikasyong pangmasa baguhin

Batas baguhin

Aklatan at agham pang-impormasyon baguhin

Agham pangkalusugan baguhin

Agham pangmilitar baguhin

Kapakanang pampubliko at Serbisyong pangkomunidad baguhin

Tingnan din baguhin