Listahan ng mga larangan

Listahan

Ito ang listahan ng mga larangan o akademikong disiplina. Ang larangan ay ang bahagi ng kaalaman na itinuturo at sinasaliksik sa mga kolehiyo at pamantasan. Binibigyang-kahulugan ang mga larangan ng mga akademikong dyornal, kung saan inilalathala madalas ang mga pananaliksik, at sa lipunang may-alam at kagawarang pang-akademiko o faculty sa loob ng mga kolehiyo at pamantasan. Hinahati ang mga larangan sa dalawa: araling pantao (wika, sining, at araling pangkultura) at larangang pang-agham (pisika, kimika, biyolohiya); itinuturing minsan ang agham panlipunan bilang isa pang kategorya nito.

Mga iba't ibang larangan.

Maraming larangan ang ganap na may saklaw (hal. biolohiya, pisika), samantalang may iilan na suportado at ginagamit lang ng iilang pamantasan, maaaring dahil sa pagiging bago ng naturang larangan o baka dahil sa hirap o malabo ang saklaw nito. Bukod rito, maaaring magkaroon ng mga larang o subdisiplina ang mga larangan, lalo na yung mga malalawak ang saklaw, tulad ng sining at panitikan.

Likas na aghamBaguhin

AstronomiyaBaguhin

BiyolohiyaBaguhin

KimikaBaguhin

PisikaBaguhin

Agham pang-planetaBaguhin

Matematika at Agham pangkompyuterBaguhin

MatematikaBaguhin

Agham pangkompyuterBaguhin

Agham panlipunanBaguhin

AntropolohiyaBaguhin

PakikipagtalastasanBaguhin

EkonomiyaBaguhin

EtnomusikolohiyaBaguhin

AlamatBaguhin

HeograpiyaBaguhin

LingguwistikaBaguhin

Agham pampolitikaBaguhin

SikolohiyaBaguhin

SemiotikaBaguhin

SosyolohiyaBaguhin

Humanidades at SiningBaguhin

Araling etniko (kadalasang tinatawag na Araling kultural)Baguhin

SiningBaguhin

Malikhaing pagsusulatBaguhin

SayawBaguhin

Panitikang InglesBaguhin

tingnan din Panitikan

Araling pelikula at Kritisismo sa pelikulaBaguhin

KasaysayanBaguhin

LingguwistikaBaguhin

tignan sa ilalim ng mga Agham Pampolitika

Panitikan at Araling kulturalBaguhin

Panitikan ng mga Wika o Kultura

Mga pamamaraan at paksa

MusikaBaguhin

PilosopiyaBaguhin

Araling relihiyonBaguhin

Araling pangkababaihan at Araling pangkasarianBaguhin

Mga Propesyon / Mga nilapat na aghamBaguhin

Arkitektura at Pangkapaligirang balangkasBaguhin

NegosyoBaguhin

EdukasyonBaguhin

InhinyeriyaBaguhin

ErgonomiyaBaguhin

AgrikulturaBaguhin

Agham pangkagubatanBaguhin

Pamilya at agham pangkonsumoBaguhin

Pamamahayag at mga komunikasyong pangmasaBaguhin

BatasBaguhin

Aklatan at agham pang-impormasyonBaguhin

Agham pangkalusuganBaguhin

Agham pangmilitarBaguhin

Kapakanang pampubliko at Serbisyong pangkomunidadBaguhin

Tingnan dinBaguhin